Stresshantering med avslappning

Vid stress är vi olika känsliga för så väl fysiska som psykiska påfrestningar. Stress är obalans mellan det som krävs och det som är möjligt för en människa. Stress kan påverka på oss fysiskt, känslomässigt , intellektuellt och prestationsmässigt. Långvarig stress kan även göra oss sjuka. Genom djup avslappning kan vi härleda stress problemen tillbaka till den situationen i livet då det uppstod. Därefter är det mycket enklare att förändra inställning till det. 

Självkänsla

Ur boken Självkänsla nu av Mia Törnblom

"Om du vill ha kärlek och respekt måste du börja med att erkänna din egen betydelse. Du är varken viktigare eller mindre viktig än andra människor i sociala sammanhang, men för dig själv är du faktisk den viktigaste i världen. Det är bara du som konstant kan fylla på ditt behov av självrespekt oavsett vad andra säger gör eller tycker. "

Hitta din god självkänsla i 10 steg.

Samtalsterapi

Om du har olika slag av ångest utbrändhet om du har svårt att kommunicera eller lösa konflikter Samtalsterapi kan hjälpa dig att utforska ditt tankemönster, tankefällor samt känslomässiga blockeringar som kan vara orsak för problemen.

Energiterapi

Energiterapi är en terapiform där individen under djup avslappning kan få kontakt med sina känslomässiga  blockeringar i kroppen. Terapiformen är ett  kraftfullt verktyg för att få kontakt med de känslor som uppstått i samband med situationer i barndomen eller tidigare skedde i livet. I kontakt med känslan kan vi "känna igenom den" och sätta in den i sitt rätta sammanhang. 

Parterapi

Kris i relationen resulterar bråk missförstånd mm. I ett sådant skede kan det vara en god hjälp att gå i par- och relationssamtal och få hjälp av en utomstående som kan ge tid och utrymme till både parter och ställa frågor som undvikits.

Rensning av kroppens energi system - Healing ger ny positiv energi för ditt sinne och kropp

Du kan välja

Avslappning med frigörande andning en kort vägledd meditation

Djup avslappnig med vägledd meditation för inre styrka och balans

 

 

 

Samtalsstöd

Ofta behöver vi prata av oss med en utomstående som kan spegla våra tankar och funderingar att fatta rätt beslut. Oavsett om det är privat eller i arbetslivet.