Stresshantering med avslappning

Vid stress är vi olika känsliga för så väl fysiska som psykiska påfrestningar. Stress är obalans mellan det som krävs och det som är möjligt för en människa. Stress kan påverka på oss fysiskt, känslomässigt , intellektuellt och prestationsmässigt. Långvarig stress kan även göra oss sjuka. Genom djup avslappning kan vi härleda stress problemen tillbaka till den situationen i livet då det uppstod. Därefter är det mycket enklare att förändra inställning till det. 

Självkänsla

Ur boken Självkänsla nu av Mia Törnblom

"Om du vill ha kärlek och respekt måste du börja med att erkänna din egen betydelse. Du är varken viktigare eller mindre viktig än andra människor i sociala sammanhang, men för dig själv är du faktisk den viktigaste i världen. Det är bara du som konstant kan fylla på ditt behov av självrespekt oavsett vad andra säger gör eller tycker. "

Hitta din god självkänsla i 10 steg.

Samtalsterapi

Om du har olika slag av ångest utbrändhet om du har svårt att kommunicera eller lösa konflikter Samtalsterapi kan hjälpa dig att utforska ditt tankemönster, tankefällor samt känslomässiga blockeringar som kan vara orsak för problemen.

Energiterapi

Energiterapi är en terapiform där individen under djup avslappning kan få kontakt med sina känslomässiga  blockeringar i kroppen. Terapiformen är ett  kraftfullt verktyg för att få kontakt med de känslor som uppstått i samband med situationer i barndomen eller tidigare skedde i livet. I kontakt med känslan kan vi "känna igenom den" och sätta in den i sitt rätta sammanhang. 

Parterapi

Kris i relationen resulterar bråk missförstånd mm. I ett sådant skede kan det vara en god hjälp att gå i par- och relationssamtal och få hjälp av en utomstående som kan ge tid och utrymme till både parter och ställa frågor som undvikits.

 

 Sexuellt övergrepp

Att bli utsatt för sexuell övergrepp eller annat sorter av våld skapar inom individen en trauma , skuld och skam känslor , rädsla, tillit problem, dåligt självkänsla mm. Behandlingen består av 4 delar, den fysiska, den mentala , den känslomässig bearbetning och läkning, samt förlåtelseprocess för att kunna gå vidare till ett meningsfullt liv . Behandlingen delas upp med samtal samt energiterapi . Energiterapi görs under djupt avslappning och i det tillståndet möter individen de smärtsamma händelser som varit blockerade. Under avslappningen frigörs den blockeringen . Jag har många års erfarenhet av att jobba med sexuella övergrepp med denna behandlingsform som ger varaktiga resultat. Jag har även egna erfarenhet av den behandlingsformen. Jag har själv blivit utsatt för övergrepp i barndomen och trotts många års samtal blev jag aldrig bättre, förens jag genomgick energiterapi som en del av behandlingen. Det ger mig en ödmjuk inställning att möta varje klient med stor empati och anpassa behandlingen efter individens behov. Behandlingen krävs minst 12 tillfällen, ibland mer.

Samtalsstöd

Ofta behöver vi prata av oss med en utomstående som kan spegla våra tankar och funderingar för att fatta rätt beslut. Oavsett om det är privat eller i arbetslivet.

Medberoendeproblematik

Medberoende är ett tillstånd som drabbar personer som lever i nära relationer med personer som är alkoholister/missbrukare eller har ett annat destruktivt problematiskt beteende. Den medberoende anpassar sitt egna beteende och sin personlighet i hopp att hjälpa till.

Medberoende är en stark känslomässigt band som behöver brytas, för att verkligen kunna hjälpa till samt kunna vara sig själv igen.

Behandlingen kräver minst 12 besök, ofta mera.