"Om man skall lyckas föra en människa till en bestämd plats måste man finna henne där hon är och börja där. Detta är hemligheten i all hjälpandets konst" säger Soren Kierkegaard.

Relationen mellan klient och terapeuten är det viktigaste för ett lyckligt arbete. Jag ger dig en öppen tillåtande stämning så att du känner dig trygg, och bekväm och du upplever att jag har konsten att lyssna och ställa de rätta frågorna, vägleda dig till dina egna svar och lösningar, få tillgångar till verktyg för att fatta medvetna och trygga val i livet.

Jag har tystnadsplikt och arbetar efter terapeutisk etik och moral.