Mitt namn är Elisabeth Olsson och jag är diplomerad coach samtals och energiterapeut. Jag har genomgått en tre års process inriktad utbildning på Life Cap AB där utbildningen är kvalitet säkrad enligt ISO 9001:2008.

Min personliga övertygelse är att vi är alla unika och vi alla har dolda resurser att klara livets prövningar. Jag har själv möts stora motgångar i livet och mina egna erfarenheter är till stor hjälp för att känna empati samt förmågan för att aktivt lyssna. Jag arbetar utifrån ett holistisk perspektiv och jag ser människan som en fysisk, mental, känslomässig och andlig varelse och tar hänsyn till samtliga delar i mötet med människor. Andlighet har ingenting att med religion att göra. Andlighet är en högre medvetenhet om sig själv och omvärlden. Jag har mer en 35 års erfarenhet av att arbeta med människor av olika roller i arbetslivet.